Menu
W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch:
Wspólnoty:

Msze Święte

NIEDZIELA
8:15
10:45
12:00

2. Niedziela m-ca 9:30
Msza Św. dla osób niepełnosprawnych 


WTORKI: 7:00
W pozostałe dni: 17:00

Nabożeństwa:

MAJOWE
W łączności z Mszą Świętą o godzinie 17:00

PONIEDZIAŁEK 

Nowenna do Ducha Świętego
po Mszy św. o godz. 17:00

ŚRODA 
Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
o godz. 17:00

Kancelaria Parafialna mieści się w budynku Domu Parafialnego
(wejście od podwórka) 

Adres: al. 23 stycznia 16, 86-300 Grudziądz

Kancelaria czynna w: 
poniedziałki w godzinach 18:00-19:00.
piątki w godzinach 9:00-10:00

W sprawach pilnych po Mszy Św. w zakrystii.

Księża i Pracownicy

NASI KSIĘŻA Proboszcz:

Ksiądz Andrzej Kusiński

           ksiądz Andrzej Kusiński                  

...urodził się 2 lipca 1969r. w Jabłonowie Pomorskim...
 
...w 1990r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne   

w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie...

Po utworzeniu Diecezji Toruńskiej w 1992r.,   a następnie Wyższego Seminarium Duchownego im. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego w 1994r.; ks. Andrzej ostatnie dwa lata studiów teologicznych odbywał w tymże seminarium. 10 czerwca 1995r. przyjął święcenia diakonatu z rąk J.E. Księdza Biskupa Jana Chrapka w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu natomiast święcenia kapłańskiej otrzymał 15 czerwca 1996r. z rąk Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego również   w kościele Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Na pierwszą placówkę duszpasterską został skierowany do parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętej Anny oraz Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lubawie, gdzie pracował przez okres czterech lat. Kolejne 10 lat pracy ks. Andrzej był związany   z Toruniem. Najpierw jako wikariusz parafii p.w. św. Antoniego na toruńskich Wrzosach, gdzie funkcję wikariusza pełnił przez pięć lat, a następnie przez kolejne pięć lat w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, pełniąc jednocześnie funkcje kapelana szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego i Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego.

 Z dniem 1 sierpnia 2010 r. dekretem J.E. Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego został mianowany proboszczem parafii p.w. Ducha Świętego w Grudziądzu. Jako trzeci proboszcz tej parafii, po Ks. Kanoniku Jerzym Sobocie oraz Ks. Kanoniku Marku Borzyszkowskim.

 

 
Były Proboszcz: 
 

 

Ksiądz Kanonik Marek Borzyszkowski

 

urodził się 20 kwietnia 1965 roku w Chojnicach,

święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1990 roku

 

w katedrze pelplińskiej z rąk Biskupa Mariana Przykuckiego.

 

    Ks. Marek po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu - Tarpnie. W 1996 roku został przeniesiony do Torunia, gdzie pełnił funkcje referenta ds. duszpasterstwa młodzieży Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W Toruniu pracował również jako redaktor odpowiedzialny toruńskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” pt. „ Głos z Torunia”. Od 1997 roku był także wicedyrektorem Studium Etyki Społecznej.
     W październiku 1999 roku wrócił do Grudziądza, aby z dniem 1 października z rąk ks. prałata Henryka Kujaczyńskiego, przejąć stanowisko dyrektora Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty. Odtąd Jego praca ściśle splata się z problemami ludzi bezrobotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych. Ksiądz Marek jest współtwórcą jednego z pierwszych Biur Aktywizacji Bezrobotnych w Polsce, jednym z inicjatorów porozumienia na rzecz przeciwdziałania skutkom bezrobocia w Grudziądzu, wiceprezesem Zarządu Grudziądzkiego Banku Żywności. 21 stycznia 2002 roku został przez Biskupa Toruńskiego mianowany wicedyrektorem Caritas Diecezji Toruńskiej. Podniósł swoje kwalifikacje potrzebne do zarządzania GCC kończąc studia podyplomowe - Marketing i zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu oraz w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w kierunku menedżer służby zdrowia – zarządzanie służbą zdrowia. 
     Jak czytamy w dekrecie Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego „wyrażając uznanie dla postawy kapłańskiej oraz zaangażowania na rzecz Caritas Diecezji Toruńskiej” ks. Marek dnia 17 maja 2005 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej. 
     Od tego samego roku jest także duszpasterzem akademickim rejonu grudziądzkiego. 
     Od 1 lipca 2006 roku ks. Marek Borzyszkowski jest drugim proboszczem naszej parafii, której duszpasterzowanie przejął z rąk ks. kanonika Jerzego Soboty. Odtąd dzieli swój czas pomiędzy Caritas i parafię. Parafia nasza dzięki Jego staraniom ciągle się rozwija. Kontynuują swoją działalność ruchy i grupy modlitewne stworzone przez poprzedniego Proboszcza oraz powstają nowe. 
     Ks. Proboszcz w naszej parafii sprawuje opiekę nad Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, członkami Żywego Różańca i zespołem młodzieżowym. Wiele serca i sił wkłada w przygotowanie i rozpoczęcie rewitalizacji naszego kościoła.


Poprzedni wikariusze: 

Ks. Marian Dettlaff ( ... – 01.07.1983)
Ks. Józef Jarzembowski (01.07.1983 – 01.12.1989)
Ks. Henryk Szczodrowski (01.12.1989 – ... )
Ks. Leszek Knut ( ... – 24.05.1991)
Ks. Tomasz Kroplewski (24.05.1991 – 30.11.1991)
Ks. Krzysztof Szulc (30.11.1991 – 20.08.1993)
Ks. Jan Waśkowski (20.08.1993 – 20.08.1994)
Ks. Mieczysław Liberacki (01.08.1994 – 01.07.1995)
Ks. Henryk Łoziński (01.07.1995 – 20.08.1996) 
Ks. Piotr Hirsz (20.08.1996 – 25.08.1997)
Ks. Adam Szatkowski (25.08.1997 – ... )
Ks. Maciej Górka (05.07.1998 – 02.10.1999)
pomoc: ks. Marek Borzyszkowski
Ks. Mirosław Kaźmierski (05.07.2000 – 22.08.2001)
Ks. Piotr Hojak (22.08.2001 – 08.12.2001)
Ks. Kazimierz Zacharkiewicz (24.08.2002 – 01.08.2004)
Ks. Sławomir Witkowski (23.08.2004 – 26.08.2006)
Ks. Jarosław Janowski (26.08.2006 - 01.09.2009)
Ks. Andrzej Jankowski (21.07.2008 - 01.08.2010)

 

Rezydenci:

Ksiądz Kanonik Jerzy Wincenty Sobota

 

urodził się 5 kwietnia 1931 roku w Działdowie,

święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 1956 roku

w katedrze pelplińskiej.

 
     Pierwszą placówkę duszpasterską ks. Jerzego było Nowe Miasto Lubawskie, gdzie pełnił obowiązki wikariusza i prefekta w liceum ogólnokształcącym. Od 15 sierpnia 1964 roku podjął posługę w kościele św. Jakuba w Toruniu, skąd został skierowany na studia stacjonarne na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uwieńczył je uzyskując w 1972 roku tytuł magistra, a rok później tytuł licencjata nauk teologicznych.
     Z dniem 1 lipca 1972 roku został mianowany wikariuszem  parafii farnej św. Mikołaja w Grudziądzu. 
     W dniu 1 grudnia 1980 roku ks. Jerzy Sobota został mianowany rektorem ośrodka duszpasterskiego przy kościele Ducha Świętego w Grudziądzu, a rok później – 26 sierpnia 1981 roku – Ksiądz Biskup Marian Przykucki powierzył mu obowiązki pierwszego proboszcza nowoutworzonej parafii Ducha Świętego. 
     Dostrzegając sumiennie wypełniane obowiązki proboszczowskie, a także wiele funkcji diecezjalnych pełnionych jeszcze w diecezji chełmińskiej, jak i w utworzonej w 1992 roku diecezji toruńskiej (członek Diecezjalnej Podkomisji Duszpasterstwa Liturgicznego; duszpasterz niewidomych dla rejonu grudziądzkiego, wizytator katechizacji dla dekanatu grudziądzkiego) i licznych zasług Ksiądz Biskup Andrzej Suski mianował ks. Jerzego w 1993 roku kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej, a następnie – 17 lutego 2005 roku – kanonikiem gremialnym tejże Kapituły. 
     Nasza parafia wiele zawdzięcza Księdzu Jerzemu. Za jego czasów zakupiono min. żyrandole do kościoła i odnowiono jego elewację od strony północnej i wschodniej. Wspominane są często przez parafian również Jego szczególnie uzdolnienia muzyczne. Ksiądz Sobota stworzył, a później troszczył się o wspólnoty parafialne i grupy modlitewne naszej parafii.
     Od 1 lipca 2006 roku ks. kanonik Jerzy Sobota przebywa na zasłużonej emeryturze.


 

Ksiądz Kanonik Wojciech Pyrzewski

Zamieszkujący na terenie parafii kapelan grudziądzkich zakładów karnych.

NASI PRACOWNICY

Kościelny:

Pan Zbigniew Figurski
Organista:

Pan Maciej Kozłowski


 

 

 Polityka cookies