Menu
W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch:
Wspólnoty:

Msze Święte

NIEDZIELA
8:15
10:45
12:00

2. Niedziela m-ca 9:30
Msza Św. dla osób niepełnosprawnych 


WTORKI: 7:00
W pozostałe dni: 17:00

Nabożeństwa:

MAJOWE
W łączności z Mszą Świętą o godzinie 17:00

PONIEDZIAŁEK 

Nowenna do Ducha Świętego
po Mszy św. o godz. 17:00

ŚRODA 
Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
o godz. 17:00

Kancelaria Parafialna mieści się w budynku Domu Parafialnego
(wejście od podwórka) 

Adres: al. 23 stycznia 16, 86-300 Grudziądz

Kancelaria czynna w: 
poniedziałki w godzinach 18:00-19:00.
piątki w godzinach 9:00-10:00

W sprawach pilnych po Mszy Św. w zakrystii.

Bierzmowanie
PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY
 
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ TORUŃSKIEJ
DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
I SAKRAMENTU BIERZMOWANIA POZA PARAFIĄ ZAMIESZKANIA
 

W związku z licznymi zapytaniami wiernych, dotyczącymi przyjmowania I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania, wyjaśniamy, że zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 528 § 1), nauczania Papieża w Catehesi Tradendae (nr 107), II Polskiego Synodu Plenarnego i Dyrektorium Katechetycznego Kościoła w Polsce (nr 106), odpowiedzialność za przygotowanie wiernych do przyjęcia tych sakramentów spoczywa na proboszczu parafii zamieszkania. Dlatego przygotowanie do ich przyjęcia, jak i sama uroczystość powinny odbywać się w parafii zamieszkania (kan. 890 i 914 KPK).
Jedynie dla słusznej przyczyny, po stwierdzeniu należytego przygotowania, proboszcz miejsca może wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie tych sakramentów w innej parafii.
Od tych zasad można odstąpić tylko w sytuacjach, kiedy dziecko lub kandydat do bierzmowania wymaga szczególnej troski w przygotowaniu. Dotyczy to sytuacji związanych ze stanem zdrowia, specyfiką szkoły lub nadzwyczajnymi sytuacjami losowymi. W takim przypadku, proboszcz, na którym spoczywa obowiązek przygotowania kandydata do sakramentu, na wniosek rodziców, powinien wystąpić do kurii z pisemną prośbą o zwolnienie z tego obowiązku oraz o zgodę na przygotowanie kandydata i ewentualne przyjęcie przez niego sakramentu poza parafią zamieszkania.
Jednocześnie informujemy, że od tego roku szkolnego, forma i tematyka przygotowania do I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania zostały ujednolicone we wszystkich parafiach diecezji.

L.dz. 2535/08/WG.
Toruń, 14 października 2008 r.
                                                                                           + Józef Szamocki         
                                                                                          Wikariusz Generalny     

 


Modlitwa przed bierzmowaniem

Duchu Święty, któryś przez chrzest 
uczynił mnie dzieckiem Bożym i chrześcijaninem,
racz zstąpić na mnie w sakramencie bierzmowania, 
jak zstąpiłeś na Apostołów w dniu Zielonych Świątek. 
Zamieszkaj na zawsze w duszy mojej z darami Twoimi. 
Udziel mi daru mądrości, rozumu i umiejętności, 
daru rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. 
Natchnij mnie duchem apostolskim, 
żebym był wiernym wyznawcą Chrystusa, Pana mojego. 
Amen.

 Polityka cookies